Om de administratieve last te beperken bij de eerste afspraak wordt u verzocht onderstaand formulier zo volledig mogelijk in te vullen en minimaal 24 uur voor uw eerste afspraak per e-mail (info@vullingscounselling.nl ) of per post (Broeklaan 10B, 5953 NB Reuver) te retourneren. Wanneer er items tussen staan die voor u niet van toepassing zijn, dan kunt u deze items open laten.

 

 

De algemene voorwaarden
De cliënt geeft aan bekend te zijn met de algemene voorwaarden, zoals vermeldt op de website http://vullingscounselling.nl/algemene-voorwaarden

Privacy

  • De cliënt is geïnformeerd over het vastleggen van zijn of haar persoonsgegevens in de samenwerkingsovereenkomst en cliëntendossier en geeft hier wel/ niet* toestemming voor.
  • De cliënt geeft wel/ niet* toestemming om zijn/ haar persoonsgegevens te gebruiken voor toesturen van nieuwsbrieven.

 

Informatie

De cliënt stelt het wel/ niet* op prijs dat informatie vooraf bij de huisarts, specialist collega-hulpverlener of verwijzer wordt ingewonnen.

Anders, nl:

 

Cliënten 12-16 jaar.
De cliënt stelt het wel/ niet * op prijs dat informatie uit het cliëntendossier gedeeld wordt met de ouders van de cliënt.

 

Verslag

De cliënt stelt het wel/ niet * op prijs dat gedurende de behandeling of achteraf verslag wordt gedaan aan de huisarts en/ of verwijzer en/of opdrachtgever.

Anders, nl:

Evaluatie
Elk traject wordt afgesloten met een tevredenheidsvragenlijst.