Kwaliteit, authenticiteit en bewustwording: de basis voor veerkracht en groei.

Kwaliteit & Klantgerichtheid

In mijn benadering staan kwaliteit en klantgerichtheid voorop. In mijn praktijk streef ik naar de hoogst mogelijke kwaliteit van begeleiding en training, waarbij ik aandacht heb voor de unieke behoeften van elk individu en de begeleiding afstem op hun specifieke situatie en doelen. Door middel van ervaringsgericht leren en het aanmoedigen van een ‘van-binnen-naar-buiten’ ontwikkeling, streef ik naar een duurzame positieve verandering en zelfredzaamheid.

 

Authenticiteit & Verbinding:

In mijn praktijk koester ik oprechte authenticiteit in de relatie tussen therapeut en cliënt. Veiligheid, gelijkwaardigheid, oprechte empathie en samenwerking zijn hier de kern. Ik geloof in een relatie waarin de cliënt volledig zichzelf kan en mag zijn, met ruimte om zichzelf te ontdekken, te accepteren en te ontwikkelen.

 

Bewustwording & Veerkracht:

Mijn aanpak richt zich op het vergroten van bewustzijn en veerkracht bij cliënten. Zelfreflectie en gedragsexperimenten worden gestimuleerd, waardoor cliënten zich bewust worden van hun gedachten, gevoelens en gedrag. Samen onderzoeken we vastgeroeste patronen en weerstanden en herontdekken en benutten we eigen capaciteiten, hulpbronnen en persoonlijke waarden.